OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vodotoranj
Velika terasa
Muzički pavilon
Spomen česma
Adresa: Park narodnih heroja bb
24413 Palić, Srbija

Kompleks objekata kraj Palićog jezera, čija je izgradnja završena 1912. godine na osnovu projekata peštanskih arhitekata Dežea Jakaba (Jakab Dezső, Biharrév, 1864 – Budapest, 1932) i Marcela Komora (Komor Marcell, Pest, 1868 – Sopronkeresztúr, 1944), spadaju među reprezntativne primere secesije mađarske varijante. To su Vodotoranj, Velika terasa i Ženski štrand. Vodotranj, koji je sa svojim paviljonom bio i tramvajska stanica, nalazi se na glavnom ulazu u park i kroz njegovu kapiju se nazire vodena površina jezera. Otvor kapije asocira na kapiju Sekelja, a šetališnom stazom se vezuje za luk ispod Velike trease. Velika terasa je objekat koji je služio kao kur-salon, mesto za zabavu, sa višenamenskom balskom dvoranom, poslastičarnicom, restoranom, prodavnicama i dve velike terase. Dok je Vodotoranj danas simbol Palića, Velika terasa predstavlja poslovni i kongresni. Muzički paviljon osmougaone osnove, smešten između Velike terase i jezera, bilo je mesto promenadnih koncerata kojima su muzičari doprinosili boljem ugođaju gostiju banje i letovališta. U nizu navedenih objekata, na samoj obali jezera se nalazi i Spomen česma koja je izrađena 1912. godine povodom završetka izgradnje objekata Jakaba i Komora na Paliću i Gradske kuće u Subotici. Na česmi se između tri tipična secesijska ženska lica nalaze kratki zapisi o istoriji jezera.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Mađar, Laslo / Magyar László (2003): Palićke šetnje – Palicsi séták – Palić Promenades. Pačić – Ludaš & Krstić, Boško, Subotica – Szabadka.
Martinović Cvijin, Kata (2002): Subotički opus Komora i Jakaba – Komor és Jakab szabadkai opusa. In: Krstić, Boško (ed.): Secesija u Subotici – Szecesszió Szabadkán. Književna zajednica, Subotica – Kijárat Kiadó, Budapest, 24–75.
Várallyay Réka (2006): Komor Marcell – Jakab Dezső. Holnap Kiadó, Budapest.
Вујиновић Прћић, Гордана (2006): Велика тераса; Водоторањ; Спомен чесма; Музички павиљон. Заштитар, 1., Међуопштински завод за заштиту споменика културе, Суботица, 137–143.
Vujinović Prćić (2006–2008): A Vigadó, A Víztorony, Az Emlékút, A Zenepavilon. Örökségvédelem, 1., Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka, 137–143.