121

Adresa: Dimitrija Tucovića 6.
24000 Subotica, Srbija

Raskošne reljefe manjeg formata nalazimo na eklektičnoj neobaroknoj fasadi u ulici Dimitrija Tucovića 6, tačnije u drugoj najamoj kući jevrejskog trgovca Jožefa Rota. Objekat je izveden 1887. godine po projektu Geze Kocke u ulici koja povezuje Gradsku kuću sa Gradskim muzejem. Na prvom spratu fasade u simetričnim poljima nalazimo bogatu gipsanu i maltersku dekoraciju koja se javlja u vidu mitoloških scena. U prvom polju sa leve strane možemo videti reljef sa prikazom Aurore, rimske boginje zore koja uzleće ispred kočije u kojoj sedi njen brat Sunce (Sol). Na sledećem reljefu prikazan je Apolon sa devet muza – zaštitnica umetnosti i nauke, gde svaka od njih drži svoje atribute. Treća scena prikazuje Bahusa, antičkog boga vina i njegovu suprugu Arijadnu, u kočijama sa upregnutim lavovima i satirima. Ovi reljefi su jedinstveni po svojim malim dimenzijama, u koje je smešteno mnoštvo figura izvedenih plastično i sa puno dinamike, što je karakteristično za barokni tretman forme. Timpanon sa otvorenom školjkom i krilati anđeli, lavlja glava na rubovima krova i iznad ulazne kapije, zajedno sa scenama u reljefnim poljima, je tipična za eklektičnu mešavinu stilova.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Vujnović Prćić Gordana – Aladžić Viktorija – Grlica Mirko (2004): Gradotvorci–Városteremtők. I, Gradski muzej Subotica – Szabadkai Városi Múzeum, 194–197.
Rakočević–Cvijanov Maja – Džamić Neda (2011): Fasadni reljefi i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture–Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Subotica, 45–47.