131

Adresa: Korzo 1.
24000 Subotica, Srbija

Najamnu palatu Mate Vojnića mlađeg, pravnika, gradskog javnog tužioca, vojnog senatora i zamenika gradonačelnika, projektovao je zidarski majstor iz Budimpešte Janoš Jedlička (Jedlicska János) 1893. godine. Objekat je reprezentatgivni primer stila francuske renesanse sa elementima cvetne gotike „gotico fiorito” i jedan je od retkih građevina atrijumskog tipa. Na prvom spratu erkera iznad balkona, nalazi se slobodnostojeća obojena figura viteza, koji levom rukom ispred sebe drži štit sa grbom porodice Vojnić. U podignutoj desnoj ruci je nekada držao koplje. Ostala dekorativna plastika palate je smeštena oko prozora – figura sa dva delfina, tipičan je renesansni detalj. Kao i fasada, unutrašnjost prostorija je bila luksuzno opremljena sa štuko ukrasima i raskošnim pećima od žolnai keramike, te oslikana rukom umetničkog soboslikara Mihalja Blaškovića. Unutrašnjost zgrade je bila veoma komforna, već su 1893. godine u njoj projektovana dva lifta. Na spratovima su se nalazili stanovi sa kupatilima, a u prizemlju porodavnice sa tri manja dvorišna stana, štalom za šest konja sa odvojenim boksovima, kolnik za kočije i neposredno uz štalu, stan za konjušara. Štala i stan konjušara je sredinom 20. veka pretvoren je u salu bioskopa Radnički.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Vujnović Prćić Gordana – Aladžić Viktorija – Grlica Mirko (2004): Gradotvorci–Városteremtők. I, Gradski muzej–Városi Múzeum, Subotica, 40–45.
Rakočević–Cvijanov Maja – Džamić Neda (2011): Fasadni reljefi i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture–Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Subotica, 51–53.