133

Adresa: Korzo 8.
24000 Subotica, Srbija

Predpostavlja se da je najamnu palatu Samka Manojlovića projektovao subotički arhitekta Titus Mačković (Subotica, 1851 – Subotica, 1919) početkom osamdesetih godina 19. veka, u stilu neorenesanse. Zgrada je dekorisana jedinstvenom figuralnom plastikom. U prizemlju iznad ulazne kapije na kosinama timpanona nalazi se akt muškarca i žene, Zevsa i Here, u duhu renesansne skulpture. U ovako velikom formatu prikazana lepota muškog i ženskog tela po prvi put je transparentno postavljena na nekoj od subotičkih fasada. Na spratnom delu glavne fasade iznad dva bočna prozora, nalazimo par ženskih figura, od kojih jedan par asocira na kompoziciju Mikelanđelove skulpuralne dekoracije kapele Mediči (1520). Figure u spratnom delu u rukama drže svoje atribute, pa se može znati da se radi se o liku Meduze koja je pogledom na Persejev štit uglačan kao ogledalo, skamenila samu sebe, kao i Atine, koju ovde vidimo u drugom delu kompozicije sa sovom i knjigom. Prtisutna je i figura Artemide, boginje plodnosti i lova, kao i Justicija, koja je predstavljena sa štapom u desnoj ruci. Figura koja u levoj ruci drži preslicu, je najverovatnije Parka, jedna od tri antičke boginje ljudske sudbine. Objekat se odlikuje i bogato oslikanim reprezentativnim stepeništem.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Vujnović Prćić Gordana – Aladžić Viktorija – Grlica Mirko (2004): Gradotvorci–Városteremtők. I, Gradski muzej–Városi Múzeum, Subotica, 66.
Rakočević–Cvijanov Maja – Džamić Neda (2011): Fasadni reljefi i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture–Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Subotica.