126

Danas Gimnazija Svetozar Marković
Adresa: Šandora Petefija 1
24000 Subotica, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 552-820
e-mail: gimnasium.subotica@gmail.com
www.gimnazijasubotica.edu.rs

Zgradu je kao Glavnu mušku gimnaziju projektovao Ferenc Rajhl (Raichl Ferenc: Apatin, 1869 – Budapest, 1960) u neobaroknom stilu krajem 19. veka. Ustanova je u ovoj zgradi počela sa radom 1899. godine. Iznad glavnog ulaza se nalazi stojeća figura nagog mladića, rukama oslonjenog na barokne volute grba Subotice i grba sa detaljima porodičnog grba projektanta. Fasadna dekoracija prvog sprata u baroknom stilu naglašena je girlandama i grotesknim satirima u punoj plastici. Na vrhu pročeone kupole izvedene su dve sedeće figure anđela koje pridržavaju globus. Na vrhu kugle izvorno je bio postavljen krst, jer je ustanova u to vreme imala verski karakter. Skulpture i globus rađeni su kovanjem od cink lima, a figure su tretirane realistično. Zgrada ima impozantno predvorje i trostruko stepenište, kao i svečanu salu, a prvobtino je bila spojena funkcionalnim hodnikom sa posebnom zgradom predviđenom za stan direktora. U zgradi se nalazi stalna postavka posvećena književniku Dežeu Kostolanjiju.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Brenner József (Csáth Géza) (2000): Napló 1897–1899. Életjel, Szabadka, 110.
Martinović Cvijin, Kata (2002): Subotički opus Ferenca J. Rajhla – Raichle J. Ferenc szabadkai alkotásai. In: Krstić, Boško (ed.): Secesija u Subotici – Szecesszió Szabadkán.Književna zajednica, Subotica – Kijárat Kiadó, Budapest, 76–103.
Magyar Lászó (1999): Iratvallató. Életjel, Szabadka, 142.
Rakočević–Cvijanov Maja – Džamić Neda (2011): Fasadni reljefi i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture–Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Subotica.