226

Adresa: Glavna 30
24321 Mali Iđoš
Informacije:
Telefon: +381 (0)63 804 1912,
E.mail: szalma75@gmail.com

Keramička kolonija „Imre Dević” osnovana je u Malom Iđošu 1958, potaknuta osnivanjem kolonija u okolnim gradovima. Prvi voditelj kolonije bila je Aranka Mojak, keramičarka, koja je u to vreme radila kao nastavnica likovne kulture u mesnoj osnovnoj školi. Na prvom sazivu kolonije 1959, u prostorijama škole, učesnici su bili Kosta Đorđević iz Beograda, Ferenc Kalmar iz Subotice te Aranka i Petar Mojak iz Malog Iđoša. Na drugom sazivu učestvovali su i Mira Jurišić, Matija Vuković i Ferenc Deak. Učesnici ovog saziva uključili su se u program «male sinteze» koji je imao za cilj integrisati likovnu umetnost i savremenu arhitekturu, a rezultati tog programa vidljivi su u obliku zidne dekoracije u Domu zdravlja u Feketiću, kao i na primeru Vukovićeve biste Njegoša u Lovćencu. Od 1973. godine kolonija nosi naziv „Imre Dević”, po jednom od osnivača. Učesnici kolonije bili su keramičari Jožef Tođeraš, Ivan Jandrić, Magdalena Kalmar, Zlata Markov Baranji, Karlo Baranji, a koloniju su nakon Aranke Mojak vodili Edita Nemeš Fekete, Eržebet Červenak, Laslo Černuš. Od 1981. umetnici više ne rade u prostoru škole već u pogonima Industrije građevinskog materijala „Bačka” te koriste idustrijske peći za pečenje keramike (Šram 2003). Do 1990. na koloniji su pretežno učestvovali umetnici keramičari, a kasnije u njenom radu učestvuje i veći broj amatera keramičara. Deo zbirke radova nastalih na ovoj koloniji čuva se u prostoru osnovne škole, a jedan deo u biblioteci u Malom Iđošu. Zbirku pretežno čine pokloni učesnika kolonije. Danas tradiciju izrade keramike u Malom Iđošu baštini udruženje Slobodna Umetnička radionica „Dević Imre” koja organizuje susrete, izložbe i manifestacije s ciljem edukovanja madih keramičara.
Ljubica Vuković Dulić
Literatura:
1. Šram Olga (2003): Umetničke kolonije u Vojvodini 1952–2002. In:50 godina umetničkih kolonija u Vojvodini. Likovni susret, Subotica, 32-33.