118

Adresa: Park Ferenca Rajhla 5.
24000 Subotica, Srbija

Informacije:
Telefon: +381 (0)24 553 725
e-mail: liksus@open.telekom.rs
www.likovnisusret.rs

Današnja Moderna galerija Likovni susret u Subotici osnovana je 1962., a jedna od osnovnih delatnosti po osnivanju bila je praćenje, dokumentovanje, proučavanje i stručno prezentovanje rada umetničkih kolonija Jugoslavije (Šram 2003). Od 1968., nakon što je Gradski muzej premešten u Gradski kuću, galerija Likovni susret smeštena je u secesijsku palatu koju je projektovao Ferenc Rajhl. Svoj umetički fond Likovni susret je tokom godina formirao putem otkupa i poklona autora, a čine ga četiri zbirke i to zbirka slikarstva, grafike, skulpture i keramike, ponajviše autora poreklom sa područja nekadašnje Jugoslavije.U okvirima ove galerije deluje i grafički atelje, osnovan je 1982. godine sa ciljem da se dopunjava zbirka grafike koja se stvara od Prve Jugoslovenske izložbe grafike priređene 1964. na Paliću. Atelje je zamišljen kao radionica za  negovanje klasičnih grafičkih tehnika, prvenstveno tehnika duboke štampe (Tonković Marijanski 1989).  U njemu rade kako afirmisani umetnici, tako i studenti smerova umetničke grafike na Akademijama umetnosti. Grafički atelje radi i kao pedagoški centar za afirmaciju umetničke grafike. U umetničkom fondu Likovnog susreta najobimnija i najkompletnija u istorijskom i umetničkom pogledu jeste zbirka jugoslovenske grafike. 

Ljubica Vuković Dulić

Literatura:
1. Tonković Marijanski Katarina (1989): Grafički atelje Likovnog susreta. In: Hegedűs Marta (ur): Grafičke kolonije i grafičke radionice umetničkih kolonija Jugoslavije 1980-1988. Likovni susret, Subotica, 59.
2. Šram Olga (2003): Povodom četrdeset godina Likovnog susreta. In: 5o godina umetničkih kolonija u Vojvodini. Likovni susret, Subotica, 3-4.