Adresa: Ulica Bratstva 26
24323 Feketić, Srbija
Informacije: + 381-24-738-070
e-mail: csetesz@ptt.yu
www.parokia.hu/lap/bacsfeketehegyi-reformatus-egyhazkozseg-honlapja

1785. se 963 duša iz Kunheđeša (Mađarska – Solnok) preselilo u Feketić, gde su 1800. otpočeli izgradnju crkve, koju su osvetili 1802. Ova gradjevina, po svojoj sveobuhvatnoj i masivnoj konstrukciji kao i dekoraciji, podjednako nosi obeležja kasnog baroka.Umetnuti lomljeni lučni kraci krunišu ulaznu kapiju, dok svetlost kroz velike prozore sa polukružnim lukovima obasjava brod. Oltar je takođe obuhvaćen polukružnim lukom. Zamenjena kupola 1868. daje potpuni efekat zajedno sa preovlađujućom žičanom ogradom. Enterijer takodje nosi obeležja kasnog baroka, iako je velikim delom obnovljen 1900., kada je svod ojačan mrežom , a ugradjene su i nove orgulje. Ukrasi na propovedaonici rađeni u klasicističkom stilu, a predpostavlja se da je ovaj deo enterijera jedini, koji je i prvobitno bio u crkvi. Ulazna kapija sa elementima od majolike zatim oltarni sto od belog mermera, krstionica i drugo, svojstvene su za ovu crkvu.
Korhec Pap Žužana
Literatura:
Halgato Imre (2002): Dvesta godina Reformatske crkve u Feketiću , Forum Novi Sad.