Címe: Testvériség u. 26
24323 Bácsfeketehegy, Szerbia
Információ: + 381-24-738-070
e-mail: csetesz@ptt.yu
www.parokia.hu/lap/bacsfeketehegyi-reformatus-egyhazkozseg-honlapja

1785-ben 963 lélek telepedett Kunhegyesről Bácsfeketehegyre, ahol 1800-ban hozzákezdtek templomuk építéséhez, melyet 1802-ben szenteltek fel. Az épület tömegében, megfogalmazásában és díszítéseiben is későbarokk jegyeket mutat. Kapuzatát megtört timpanon koronázza, a hajót félköríves végződésű nagyméretű ablakokon keresztül világítja meg a fény. A szentélye is félköríves záródású. A toronysisak az 1868-as csere eredményét mutatja, az Úrasztalát körülvevő bábos korláttal együtt. A belső berendezés is barokk jegyeket mutat, noha nagy része az 1900-as nagymértékű felújításhoz köthető, amikor mennyezetét rabichálóval erősítették meg, s boltozatossá alakították,valamint új orgonával látták el. A szószék díszei klasszicista stílusúak, feltételezhetően ezen berendezési tárgy az egyetlen, ami eredetileg is a templomban volt. A majolikabetétes bejárati kapu, valamint a fehér karrarai márványból készült Úrasztala és keresztelőmedence is különlegességei ezen egyháznak.
Korhecz Papp Zsuzsanna
Irodalom:
Hallgató Imre (2002): A feketicsi református templom kétszáz éve. Forum. Újvidék.