Adresa: Zako u. 1.
24331 Bajsa, Srbija
Informacije:

http://www.bajsa.net/crkve.html

Bajša je u 18. i 19. veku bila u vlasništvu plemićkih porodica Vojnić i Zako, a po natpisu koji stoji na iznad ulaznih vrata, pravoslavna crkva posvećena Svetom Dimitriju, izgradjena je 1818. od donacija jednog vlastelina i donacije supruge Zako Dimitrija. Zgrada crkve sa jednim tornjem nosi obeležja klasicističkog stila karakterističnog za ove prostore čiji glavni zabat ukrašavaju figure u obliku polustubova izgrađenim u stilu kasnog baroka. Ikonostas u klasisicističkom stilu izradjen je u radionici Georgija Devića, dok je slike na njemu 1854. naslikao Klajić Jovan, koji je studirao na Bečkoj Akademiji. Na osnovu spoznaje o periodu u kojem je gradnjena, daju se nazreti obeležja zapadno-evropske crkvene umetnosti u kojoj prepoznajemo kvalitetno savršenstvo nazaretskih simbola. Vredno je spomenuti i to da se u unutrašnjem prostoru crkve sa jednim brodom nalaze dva nadgrobna spomenika porodice Zako izrađena takođe u klasicističkom stilu od crvenog mermera. Zako Dimitrije i njegova supruga Ekaterina su prilikom izgradnje crkve poklonili srebrno kandilo i druge crkvene predmete, koji se, zajedno sa zgradom, njenim enterijerom i opremom nalaze pod zaštitom države.
Korhec Pap Žužana
Literatura:
Vaš Geza (2008): Zaštita nasledstva (Örökségvédelem) Međuopštinski Institut za zaštitu spomenika kulture, Subotica. .