Mali Iđoš

Zid od lesa je u Bačkoj u svakom pogledu retka pojava: osim lesnog zida u Malom Iđošu možemo ga još sresti u okolini Titelske zaravni. Po opštoj definiciji: „..les se po Agasizovoj i Carljs Lajlovoj definiciji tako objašnjava da se on stvara od finog mulja kojeg su naneli glečeri. Danas je najrasprostranjenija Rihthofenova teorija, po kojoj je les rezultat uzajamnog delovanja atmosferilija, naročito vetra, padavina i delovanjem rastinja, tačnije, prekrivač leda nastao od raspršenog peska u ledenom dobu smeštenom na južnoj ivici na takozvanom periglacialnom pojasu hladne travnate stepe. Zid od lesa uzdize se iznad Maloiđoške ulice. U dnu brega nalazilo se seosko smetlište, a kasnije je to postalo mesto održavanja jesenjeg festivala umetnosti, da bi se danas izlagači i publika osećali kao u jednom grčkom amfitetaru u središtu sveta. Od 2001 se tu organizuje Dombos-fest, koji svakome daje priliku da odrazi od zemlje, odnosno od zida i da odavde krene u osvajanje prostora izmđu Dunava i Tise.
Pap Arpad
Izvor:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lösz

214. Reformatska crkva u Staroj Moravici
Mihalja Tančiča 1.
24340 Stara Moravica
Serbia

Godine 1786. doseljeno je u Staru Moravicu 334 Jas i Kun porodica iz regije Nađkunsag: iz Karcaga, Jaskisera (Jászkisér) i Kunmadarasa (Kunmadaras). Pridošlo stanovništvo je već prvih godina počelo sa izgradnjom crkve i škole. Početak 20. veka je period sa mnoštvom dogadjaja u istorijatu sela. Podignut je spomenik Košut Lajošu, a zatim su meštani na početku veka referndumom ime Moravica promenili na Košuthfalva (od 1912. Bácskossuthfalva). Iako su i Srpska Vojvodina i Temeška Banovina, oformljene 1849., priznale ime Stara Moravica (Òmoravica), nakon 1920. selo je ipak dobilo ime Stara Moravica. Ovo selo, koje broji jedva šest hiljada stanovnika, je jedno od naselja u kojem je najbrojniji mađarski živalj u Severnoj Bačkoj. Dešavanja u proteklih nekoliko godina su međutim donekle promenila demokrafsku strukturu stanovništva, posto se oko- 300 Srba nastanilo u selu sa namerom da tu zasnuje sebi novi dom. Privrženost reformatskoj religiji, crkva koja stoji na vrhu brda u središtu sela je umnogome doprinela očuvanju i opstanku nacionalne, religijske i regionalne svesti stanovništva. Uzoran i primeran propoved sveštenstva u crkvi je i u najtežim vremenima duhovno održao stanovnike Stare Moravice.
Pap Arpad