Kishegyes

A löszfal – a Bácskában – mindenképpen ritka jelenség és látványosság: a kishegyesi löszfalon kívül a titeli fennsík környékén vehetjük szemügyre. Általános meghatározása szerint „…a lösz képződését úgy magyarázták, nevezetesen Agassiz és Charles Lyell elmélete alapján, hogy a talaj valójában gleccserek által összehordott finom iszap. Ma Richthofen elmélete a legáltalánosabb, mely szerint a lösz az atmoszferiliák, nevezetesen a szél és a csapadék, valamint ezek mellett a növényzet működésének együttes eredménye, vagyis hulló porból keletkezett többnyire a pleisztocén kori jégtakaró déli szegélyén elhelyezkedő ún. periglaciális övben, hideg füves sztyeppen…“. Kishegyes löszfala a Hegyalja utca felett magasodik, előtte a falu szeméttelepe volt a későbbi összművészeti fesztivál helyszínén: napjainkban az előadók és a nézők egyszerre érezhetik magukat egy görög amfiteátrum és a világ közepén. A 2001 óta megrendezésre kerülő Dombos-fest alkalmat ad mindenkinek a faltól – földtől – való elrugaszkodáshoz és a háta falhozvetéséhez is, hogy innen elindulva hódíthassa meg a a Duna-Tisza-közét.
Papp Árpád
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lösz