24321 Mali Iđoš
Glavna ulica 24
Srbija

1788. je crkvena riznica finansirala izgradnju današnje crkve. Orgulje koje se i danas koriste u crkvi Sv. Ane izradio je majstor za izradu orgulja iz Segedina, Kovač Ištvan. Crkva je preuređivana u više navrata. Poslednje veliko preuređenje urađeno je 1939. Pomoćni oltari i propovedaonica su tada dospeli na svoje sadašnje mesto. Osim glavnog oltara, u crkvi postoje i tri pomoćna oltara, koji su izrađeni u pojednostavljenom baroknom stilu. Glavna oltarna slika je delo majstora Jozefa Franciskusa Falkonera, a naslikao ju je 1791.u Budimu. Na njoj su prikazani Sv. Ana i Sv. Joakim, a medju njima Blažena Devica Marija. Slike na pomoćnim oltarima je 1868. u Pešti naslikao slikar Tan Mor (1828-1899), poreklom iz Starog Bečeja. Jedna oltarana slika prikazuje Sv. Josipa tesara iz Nazareta, njegovu verenicu Devicu Mariju, a druga slika prikazuje Sv. Jovana Nepomučkog mučenika, u zatvoru. Treći pomoćni oltar se nalazi u Lurdskoj pećini i izradio ga je zidar, ujedno i horovođa Siler Jakab 1938, prema nacrtima inženjera Molcer Karolja.
Pap Arpad
Izvor:

http://www.kishegyes.rs/article.php?lg=hu&id_article=72