24321 Kishegyes
Fő u. 24.
Szerbia

1788-ban pedig a kamara (kincstár) építette a mai templomot. A Szent Anna tiszteletére emelt templom ma is működő orgonáját Kovács István szegedi orgonakészítő mester készítette. A templom több átalakításon esett át. Az utolsó nagyszabású átalakítás 1939-ben volt. Ekkor kerültek a mellékoltárok és a szószék a jelenlegi helyükre. A főoltáron kívül három mellékoltár is van, amelyek leegyszerűsített barokk stílusban épültek. Joseph Franciscus Falconer mester alkotása a főoltár kép, amit 1791-ben festett Budán. Sz. Annát és Szt. Joákimot köztük a Boldogságos Szűzzel ábrázolja. A mellékoltárok képeit Than Mór (1828-1899) óbecsei születésű festőművész festette meg Pesten, 1868-ban. Az egyik oltárkép Szent Józsefet názáreti ácsot, Szűz Mária jegyesét, míg a másik kép Nepomuki Szent Jánost, a gyónási titok mártírját ábrázolja a börtönben. A harmadik mellékoltár a Lourdes-i barlangban van, műkőből készült 1938-ban Molczer Károly mérnök tervei szerint Siller Jakab kőműves mester kivitelezésében, aki egyben a három kórust is készítette.
Papp Árpád
Forrás: http://www.kishegyes.rs/article.php?lg=hu&id_article=72