KULTURNI PUTEVI – SECESIJA
Međunarodna konferencija
24–25. septembar 2012.

 

Program
24. septembar 2012. (ponedeljak)
Mesto održavanja konferencije: Svečana sala Grad- ske kuća, Subotica – Trg slobode 1.

 

8.30–9.00
Registracija predavača.

 

9.00–9.15
Pozdravna reč.

 

I sekcija
Predsedava: dr Katalin Geler, PhD, Budimpešta

9.15 –9.30 Judit Rafai, PhD, etnolog – muzeolog, Gradski muzej Subotica:
Prikaz puteva kulture izrađene u okviru IPA projekta.

9.30–9.50 Dr Katalin Geler, PhD, istoričar umetnosti, In- stitut za istoriju umetnosti Filozofsko-naučnog centra Mađarske akademije nauka, Budimpešta:
San i vizija. Album „Opijum – snovi“ Atile Šašija.

9.50–10.10 Eri Ištvana Nađ Cecilija, istoričar umetnosti Gradskog muzeja, Gedele:
Veze umetničke kolonije u Gedeleu sa vojvođan- skim umetnicima (1901–1920).

10.10–10.30 Ana Baranji, PhD, istoričar umetnosti, direktor Muzeja za istoriju muzike Instituta muzičkih nauka Filozofsko-naučnog centra Mađarske akademije nauka, Budimpešta:
Medalje i plakete Edea Telča u stilu secesije.

Diskusija

 

10.40–10.55
Pauza za kafu.

 

I I sekcija
Predsedava: DSc Marija Tonković, Zagreb

11.00–11.20 DSc Marija Tonković, istoričar umetnosti – mu- zejski savetnik, voditelj odeljenja zbirki Muzeja za umjetnost i obrt i voditelj zbirke starije foto- grafije Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb:
Fotografija u Hrvatskoj u razdoblju secesije.

11.20–11.40 Biljana Crvenković, istoričar umetnosti, kustos odseka za keramiku, porcelan i staklo Muzeja primenjene umetnosti, Beograd:
Stakla radionice Emila Galea i braće Dom u zbirci Muzeja primenjene umetnosti.

11.40–12.00 Ljiljana Lazić, istoričar umetnosti – viši kustos zbirke likovne i primenjene umetnosti Muzeja grada Novog Sada:
Ženski kostim u Novom Sadu oko 1900. godine.

12.00–12.20 Aurel Sakal, istoričar i etnolog, direktor muzeja „Torma Janoš”, Kiškunhalaš:
Halaška čipka i secesija.

Diskusija

 

12.30–13.15
Pauza za ručak.
Za zainteresovanu publiku organizovani prelazak u Gradski muzej, radi obilaska izložbi „Secesija u subotičkim riznicama“ i „Sebastijan Štetner“.

 

13.15–13.30
Stručno vođenje kroz svečanu salu Gradske kuće, koja ove godine slavi 100 godina od završetka izgradnje. Mogućnost kupovine stručnih publikacija.

 

III sekcija
Predsedava: Olga K. Ninkov, PhD, Subotica

13.30–13.50 Vanja Brdar Mustapić, istoričar umetnosti, viši kustos, voditelj zbirke nameštaja Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb:
Proizvodnja nameštaja od savijenog drveta u severozapadnoj Hrvatskoj na kraju 19. i početkom 20. veka.

13.50–14.10 Grgur Marko Ivanković, istoričar umetnosti, direktor Muzeja Slavonije, Osijek:
Secesijska trpezarija jedne osiječke porodice.

14.30–14.50 Agneš Kalmar, istoričar umetnosti i direktor Muzeja igračaka „Sorakatenus”, Kečkemet:
Igra i secesija. Mađarske umetničke igračke Leona Grabovieckog u Budimpešti.

14.50–15.10 Zora Šipoš, istoričar umetnosti – viši kustos Zavičajne zbirke likovnog odeljenja Gradskog muzeja, Sombor:
Putevi kulture – secesija na teritoriji koju pokriva Gradski muzej Sombor.

15.10–15.30 Ljubica Vuković Dulić, istoričar umetnosti – kustos umetničkog odeljenja Gradskog muzeja, Subotica:
Secesijska knjiga, novina i časopis u Subotici na kraju 19. i na početku 20. veka.

Diskusija

 

15.40–15.50 Pauza za kafu.

 

IV sekcija
Predsedava: Ljiljana Lazić, Novi Sad

15.50–16.10 Endre Rafai, PhD, istoričar umetnosti, profesor umetničkog odseka Fakulteta za nauku i umetnost, Pečuj:
Istorizam u secesiji – secesija u istoricizmu.

16.10–16.30 Žužana Pap Korhec, restaurator – slikar subotičkog Gradskog muzeja, Subotica:
Restauracija dve secesijske freske Antala Sirmaija u Subotici.

16.30–16.50 Olga K. Ninkov, PhD, istoričar umetnosti – viši kustos umetničkog odeljenja Gradskog muzeja, Subotica:
Henrik Acel.

16.50–17.10 Branka Banjanin, istoričar umetnosti, Turistička organizacija grada Subotice:
Subotica grad secesije – Inicijative i aktivnosti Turističke organizacije grada.

 

17.10
Završna reč

 

17.20
Odlazak predavača na Palić, gde će se uz stručno vođenje arhitekte, mr Gordane Vujinović Prćić, saradnika Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, obići kompleks građevina u stilu secesije.

 

25. septembar 2012. (utorak)

 

8.30–9.00
Obilazak subotičke sinagoge izgrađene u stilu secesije.

 

9.00–9.45
Dr Katalin Kešere, PhD, profesor Filozofskog fakulteta „Lorant Etveš”, odseka istorije umetnosti, Budimpešta:
Secesija i ornamentika.
(Mesto održavanja predavanja: Gradski muzej, Subotica, Trg sinagoge 3.)

 

9.45–11.00 Stručno vođenje kroz izložbu „Secesije u subotičkim riznicama”, te izložbu baroknog slikara Sebastijana Štetnera.

 

11.30–12.30
Obilazak Rajhlove palate i drugih znamenitih građevina.