139

Adresa: Trg Slobode 1.
24000 Subotica, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 520 299
e-mail: muzejsubotica@open.telekom.rs
www.gradskimuzej.subotica.rs/

U prostoru prizemnog dela Gradske kuće od 2003. godine posluje gradska suvenirnica, koja se nalazi u sastavu subotičkog Gradskog muzeja. Reč je o prostoru koji objedinjava prodajnu i izložbenu funkciju. U prodajnom delu suvenirnice mogu da se kupe rukotvorine narodne umetnosti karakteristične za područje severne Bačke, kao što su predmeti od prirodnih materijala, gline, slame, kukuruzovine, drveta, vune, tekstila. U suvenirnici se mogu naći i predmeti primenjene umetnosti sa karakterističnim dekorativnim motivima vezanim za grad i okolinu. Klasični suveniri poput razglednica, prospekata, promotivnih cd izdanja i klasičnih turističkih vodiča nezaobilazan su deo ponude. Tu se mogu naći i knjiška izdanja tematski vezana za Suboticu i okolinu, iz područja istorije, istorije umetnosti, etnologije, književnosti, muzike i sl. Izložbeni prostor gradske suvenirnice namenjen je za organizovanje izložbi koje prezentuju rad pojedinaca, udruženja i organizacija koji se bave starim zanatima i lokalnim tradicionalnim tehnologijama izrade pojedinih predmeta, ali i onih izložbi koje problematiziraju prirodne i kulturno-istorijske teme Subotice i okoline.
Ljubica Vuković Dulić