193

Adresa: 24308 Zobnatica – poljoprivredno-turistički kompleks, Opština Bačka Topola.
Informacije:
Telefon: +381 (0)24–715-842
E-mail: zobnatica@open.telekom.rs
http://www.zobnatica.rs/kontakt.html

Primer poznog klasicizma je dvorac porodice Terlei (Törley) koji je 1882. godine izgradio brat poznatog proizvođača šampanjca, spahija i uzgajivač konja Đula Terlei (Törley Gyula, 1855–1934 ). Dvorac je udaljen oko 5 kilometara od Bačke Topole i izgrađen kao spratni objekat sa osnovom krstastog oblika. Prateći objekti dvorca su štale, ekonomske zgrade i kuće. Sa bočne strane zgrade se nalazi kula osmatračnica sa koje se vidi imanje, danas poznato kao poljoprivredno turistički kompleks Ergela Zobnatica, koji je privatizovan. Đula Terlei je na imanju i sam uzgajao konje i bavio se poljoprivredom. Kompleks ergele danas čine konjušnice, hipodrom, manjež i drugi tereni za jahanje i treninge. U dvorcu se nalazi hotel i restoran, a oko njega je uredno održavan park. Na pedesetak metara od dvorca je akumulaciono jezero. Dvorac je u dobrom stanju, iako mu je izgled značajno izmenjen. On je proglašen za kulturno dobro. Na ulazu na imanje nalazi se sulptura Jadrana, najčuvenijeg grla iz zobnatičke ergele, koja je izlivena u prirodnoj veličini. Ispred zgrade Muzeja koničkog sporta postavljena je skulptura konja Kazanove, još jednog trofejnog konja ove ergele.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Bakić, Svetlana (2009): Dvorci i letnjikovci Vojvodine. Pregled fonda graditeljskog nasleđa, stanje objekata, vlasnički odnosi, namene. In: Dvorci i letnjikovci Vojvodine, Nacionalna asocijacija za ekoturizam „Ekoturizam Srbija“, Bečej, 7–38.