170

Adresa: Obala Lajoša Vermeša.
24413 Palić, Srbija

Pored Vodotornja i Velike terase, arhitekti Deže Jakab (Jakab Dezső, Biharrév, 1864 – Budapest, 1932) i Marcel Komor (Komor Marcell, Pest, 1868 – Sopronkeresztúr, 1944). su projektovali Paliću i Žensko kupalište, koje je predato na upotrebu istovremeno sa subotičkom Gradskom kućom 1912. godine, u vreme kada su žene i muškarci imali poseban štrand, a kupanje i sport bili u poletu. Objekat je sagrađen na obali jezera u stilu mađarske secesije. Orginalan materijal upotrebljen za njegovu izgradnju je isključivo drvo. Ceo kompleks je postavljen na drvene šipove – seojenice, pomaknute od obale tako da se između objekta i obale stvara mali kanal. Kupališna zgrada se direktno nalazi na jezeru. Detalj koji povezuje ovaj objekat sa tradicijom narodnog graditeljstva je dekorativna obrada drvenih površina: bojena floralna rezbarija. Ustupak novijoj obradi drveta su motivi i preforacije koji su svoju ekspanziju na Paliću doživeli u drugoj polovini 19. veka. Prva oštećenja na objektu su se primetila prilikom isušivanja jezera 1970. godine – tada su drveni šipovi zamenjeni betonskim, a drveni mol ukljonen i izbetoniran.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Mađar, Laslo / Magyar László (2003): Palićke šetnje – Palicsi séták – Palić Promenades. Pačić – Ludaš & Krstić, Boško, Subotica – Szabadka.
Martinović Cvijin, Kata (2002): Subotički opus Komora i Jakaba – Komor és Jakab szabadkai opusa. In: Krstić, Boško (ed.): Secesija u Subotici – Szecesszió Szabadkán. Književna zajednica, Subotica – Kijárat Kiadó, Budapest, 24–75.
Várallyay Réka (2006): Komor Marcell – Jakab Dezső. Holnap Kiadó, Budapest.