113

Gradski muzej Subotica
Adresa: Trg Sinagoge 3.
24000 Subotica, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 555 128
e-mail: muzejsubotica@open.telekom.rs
www.gradskimuzej.subotica.rs/

Palata Mikše Demetera u Subotici sagrađena je po projektu arhitekata iz Budimpešte, Jožefa i Lasla Vagoa (Vágó József: Nagyvárad, 1877 – Salies-de-Béarn, 1947) (Vágó László: Nagyvárad, 1875 – ? ) 1906. godine, sa elementima geometrijske bečke i darmštatske secesije. Dve ptice okrenute jedna prema drugoj na ogradi balkona ulične fasade su svojevrstan potpis braće Vago i često se pojavljuju njihovim objektima. Građevina je prvobitno namenjena za stanovanje porodice naručioca, lekara i svestranog intelektualca Mikše Demetera (Dömötör Miksa), ali i za neke druge potrebe. U podrumu je bio stan za domara, pomoćne prostorije i magacin. Desno od suvog ulaza, nalazile su se dve prodavnice, a iza njih štamparija. Levo od ulaza bio je raskošni petosobni stan vlasnika i ordinacija, a na spratu još dva stana sa istim rasporedom, s tim što se u njima umesto ordinacije nalazila velika dečija soba okrenuta ka dvorištu. Mikša Demeter je bio vlasnik kuće do 1910. godine. Između dva svetska rata ovde je živela akadmeska grafičarka Klara Gereb (Geréb Klára), kao i Ferenc Fenjveš (Fenyves Ferenc), jedan od najznačajnijih subotičkih novinara tog perioda. Tada se u zgradi se nalazila redakcija lista Bačmeđei Naplo (Bácsmegyei Napló) i štamparija „Minerva d.d.“ koja je tu poslovala sve do 2008. godine, kada je nakon obnavljanja zgrade, odlukom gradske vlasti ovde preseljen subotički Gradski muzej.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Aladžić Viktorija, Nove ideje na pragu novog veka. Ideologije i ideali. Prilozi istraživanju arhitekture 20. veka u Vojvodini – Ideologies and Ideals. Contributions to Research of the 20th century architecture in Vojvodina, Muzej savremen umetnosti Vojvodine – Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad, 2010, 15–23.
Grlica, Mirko (2007): Kuća koja pamti – Egy ház emlékei. Gradski muzej Subotica – Városi Múzeum Szabadka.
Prčić Vujnović, Gordana – Aladžić, Viktorija – Grlica, Mirko, Gradotvorci – Városteremtők. I, Gradski muzej, Subotica – Városi Múzeum, Szabadka, 2004, 156–159.