180

Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame, Tavankut
Adresa: Marka Oreškovića 10
24214 Donji Tavankut, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 4767 048
e-mail: galerijatavankut@gmail.com

Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame osnovana je 2011. godine u Tavankutu, a smeštena je u seoskoj kući koja je nekada pripadala Anici Balažević, slamarki. Galerija je osnovana je nakon pedeset godina organizovanog rada na okupljanju žena koje stvaraju u tehnici slame u Tavankutu te nakon dvadeset pet godina kontinuiranog trajanja Prve kolonije naive u tehnici slame. Cilj njezinog postojanja jeste čuvanje i popunjavanje zbirke predmeta od slame, te stalna prezentacija stvaralaštva u tehnici slame putem : izložbe, likovne kolonije, edukativnih radionica i igraonica, predavanja i sl. pa se i programi koji se tokom godine održavaju u Galeriji odnose se na ove oblike prezentacije stvaralaštva u tehnici slame. Zbirka Galerije čuva radove slamarki koje stvaraju od početka šezdesetih godina 20. veka do danas, među njima radove najistaknutijih slamarki: Ane Milodanović, Teze Milodanović, Teze Vilov, Mare Ivković Ivandekić, Marije Dulić, Marije Vojnić, Jozefine Skenderović i dr.
Ljubica Vuković Dulić