217

Međunarodna umetnička kolonija 9+1
Adresa: Školska 2
24340 Stara Moravica
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 741 200
E.mail: ghandi@stcable.net

Umetnička kolonija 9+1 u Staroj Moravici osnovana je 1978, a izrasla je iz umetničke sekcije KUD-a Ady Endre, kada su njeni članovi Jožef Ač ( Ács József), Hunor Đurković (Gyurkovics Hunor), Šandor Torok( Torok Sándor), Ištvan Žaki(Zsáki István) i Mihalj Novak( Novák Mihály), pozvali na jednodnevni susret u Moravicu slikare Jožefa Beneša (Benes József), Pala Petrika (Petrik Pál), Tibora Petrika (Petrik Tibor), Ištvana Tereka (Török István) i Mihalja Novaka ml. (ifj. Novák Mihály), fotoreportera. Kolonija je dobila naziv po sastavu prvog saziva 9 + 1 (devet slikara plus jednan fotoreporter).
Godine 1997. mesna zajednica Stara Moravica dodelila je likovnoj koloniji staru Kovačićevu školu, u koju je nakon obnove 2000. useljena i zbirka kolonije te u kojoj se održavaju njeni sazivi i susreti. U ovoj je zgradi priređena i izložbena postavka slika iz zbirke kolonije. Kolonija 9 + 1 međunarodnog je karaktera, a u njenom radu sudjeluju i profesionalni slikari kao i amateri. Tokom godine rad ove umetničke kolonije je raznovrsan, a sastoji se od redovnih godišnjih saziva u proleće i jesen, susreta mladih umetnika, susreta amatera, susreta odabranih umetnika, umetnički kampovi i sl.
Ljubica Vuković Dulić
Literatura:
1. Šram Olga (2003): Umetničke kolonije u Vojvodini 1952–2002. In:50 godina umetničkih kolonija u Vojvodini. Likovni susret, Subotica, 39-40.