114

Gradski muzej Subotica
Adresa:Trg Sinagoge 3.
24000 Subotica, Srbija

Informacije:
Telefon: +381 (0)24 555 128
e-mail: muzejsubotica@open.telekom.rs
www.gradskimuzej.subotica.rs

U okviru umetničkog odeljenja subotičkom Gradskom muzeju kolekcija se deli na tri veće celine: Zavičaja zbirka, Galerija umetnika Mađara u Vojvodini u razdoblju 1830.-1930. te Legati i poklon zbirke. Trenutno se u muzeju čuva devet legata, odnosno poklon zbirki. Iako oni nisu stalno izloženi zbog trenutne izrade stalne postavke, ipak se neki od predmeta legata izlažu kao segmenti drugih povremenih izložbi te ih na taj način publika može videti. Subotičkom muzeju je 1970. poklonjena zbirka umetničkih i ličnih predmeta somborskog slikara Lajoša Hušveta (Husvéth Lajos, Sombor, 1894–1956). Udovica slikara Miloša Babića (Novi Segedin, 1904–Beograd, 1968) je 1978. poklonila muzeju deo njegovih, stilski raznolikih radova, a vajarka Ana Bešlić (Bajmok 1912–Beograd, 2008), je 1983. pridružila zbirkama subotičkog muzeju dvadeset skulptura iz svojih različitih stvaralačkih faza. Legat kinematografa Aleksandra Lifke (Lifka Sándor, Kronštad-Brassó, 1880–Subotica, 1952) sadrži predmete likovne i primenjene umetnosti, a darovala ga je 1984. Eržebet Lifka (Lifka Erysébett). Od 1986. u muzeju se nalazi poklon zbirka Šandora Olaha (Oláh Sándor, Magyarcséke, 1886–Subotica, 1966), a 1987. Nada Bošan je poklonila subotičkom muzeju slike Đorđa Bošana (Boschán György, Subotica, 1918–Beograd, 1984) iz različitih slikarskih faza. Godine 2004. i 2007. Melinda Torok i Estera Lang (Lang Eszter) daruju muzeju poklon zbirku Šandora Toroka (Torok Sándor, Moravica, 1936–Debrecen, 2006), dok su legati vajara Gabora Almašija (Almási Gábor) i Nandora Glida muzeju poklonjeni 2008 (Ninkov 2008).Ljubica Vuković Dulić
Literatura:
1. Ninkov K. Olga (2008): Legati i poklon zbirke umetničkog odeljenja Gradskog muzeja. Gradski muzej, Subotica.