Muzej Bačka Topola
Adresa: Maršala Tita 60
24300 Bačka Topola, Srbija

Informacije:
Telefon: +381 (0)24 716 093
e-mail: topmuz@gmail.com
www.gradskimuzej.subotica.rs/

U muzeju u Bačkoj Topoli, depandansi Gradskog muzeja Subotica nalazi se poklon zbirka Jožefa Ača (Bačka Topola, 1914. – Novi Sad, 1990.), slikara, likovnog kritičara i pedagoga. Osim po rođenju Jožef Ač je za Bačku Topolu vezan i jednim delom svojeg likovnog stvaralaštva. Od osnivanja učestvuje u radu umetničke kolonije u Bačkoj Topoli. U okviru ove kolonije isticao je program sinteze arhitekture i drugih oblika likovnog izraza. Autor je mozaika na fasadi Narodne biblioteke u Bačkoj Topoli i u holu bačkotopolske gimnazije, koji su nastali u okviru ovoga programa. U okviru svojeg likovnog rada izražavao se različitim likovnim tehnikama, a jedan je od prvih vojvođanskih umetnika apstraktnog slikarstva. Zbirka njegovih slika je ugovorom o poklonu darovana Opštini Bačka Topola 2009. godine od strane njegova dva sina. Poklon zbirka se sastoji od trideset i dve slike iz više važnih peroda umetničkog stvaralaštva, iz razdoblja od 1959. do 1989. godine, kao i dokumentata i priznanja dodeljenih Jožefu Aču. Dela su nastala u raznim tehnikama (ulje, sito-štampa, kombinovana tehnika) i mogu se svsrstati u više tematskih celina pretežno nefigurativnog slikarstva. Ovo je jedina poklon zbirka posvećena Jožefu Aču i prva likovna zbirka u Bačkoj Topoli koja prevazilazi lokalni karakter (Ninkov 2010).
Ljubica Vuković Dulić
Literatura:
1. Ninkov K. Olga (2010): Povodom osnivanja Poklon zbirke Jožefa Ača. Museion 9. 173-188.