154

Adresa: Maksima Gorkog 22
24000 Subotica, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 530 910, 559 063
e-mail:percic@eunet.rs
www.galerijapercic.com

Zavičajna galerija dr Vinko Perčić u Subotici smeštena u zgradu građenu u stilu eklektike, čiji je projekat izradio Deže Jakab. Galerija je osnovana je 1996. godine sa ciljem da se sama zgrada galerije, zbirka slika i predmeti primenjene umetnosti koje je dr Vinko Perčić sakupio i poklonio gradu Subotici, koriste u kulturne i naučne potrebe. Eksponati koji prema koncepciji stalne postavke trebaju ispunjavati galerijski prostor, ukazuju na umetnički krug za koji se dr Perčič kao ljubitelj umetnosti zanimao. Legat ostavljen gradu Subotici, čine u najvećem broju radovi zavičajnih umetnika koji su stvarali od početka 20. veka, pa do kraja sedamdesetih godina 20. veka, kao što su Jelena Čović, Stipan Kopilović, Bela Farkaš, Andraš Hanđa, Gustav Matković, Ivan Balažević, Josip Skenderović i dr. (Duranci 1996). O zbirci Zavičajne galerije dr Vinko Perčić brine i u njoj organizuju aktivnosti kustosi Gradskog muzeja Subotica do 2006., nakon čega ona postaje samostalna institucija. Danas ova galerija deluje na području prezentacije likovnih umetnika različitih savremenih umetničkih praksi kao i na području čuvanja, obrade, izlaganja i promovisanja umetničkih predmeta legata Vinka Perčića.

Ljubica Vuković Dulić

Literatura:
1. Duranci Bela (1996):Umetnička kolekcija dr Vinka Perčića. In: Mikuška Milka (ur.): Donacija dr. Vinka Perčića-Umjetnine zavičajne zbirke. Gradski muzej, Subotica, 23-33.