Pacu Jovan

Subotica
Aksentija Marodića 9

Jovan Paču (Aleksandrovo, 17. 3. 1847 – Zagreb, 30. 10. 1902), kompozitor, pijanista, lekar. Subotičku gimnaziju je pohađao do 1864. godine, a gimazijsko školovanje je okončao u Kečkemetu i Požunu. Studije medicine je započeo u Pešti (1866), a nastavio u Pragu (1868 – 1872). Istovremeno je radio i na svom muzičkom obrazovanju, a pogotovo u Pragu, gde je gde je nastavio da stiče i muzičko obrazovanje kod Bedžiha Smetane. U njegovim kompozicijama ogleda se romantičarski patriotski izraz i bidermajerski salonski stil briljantnog virtuoznog karaktera. Tekstovima o muzici sarađivao je u mnogim časopisima i dnevnim listovima. Napisao je sledeća dela: “Glavni pojmovi muzike”, “Pregled o razdelenju muzike”, “O muzici kod Srba”. Koncerte je davao po celoj Austro – Ugarskoj, Srbiji i Rusiji, gde je 1885. godine priredio sveslovenski koncert. Lekarsku dužnost obavljao je u Kikindi (1872 – 1881), Somboru (1881 – 1886), Sarajevu (1887 – 1892) i Zagrebu (1894 – 1902). Bio je glavni urednik novosadske Zastave (1892 – 1893), aktivan u nacionalnim i političkim zbivanjima. Bio član Srpskog učenog društva, počasni član Srpske kraljevske akademije i Književnog odeljenja Matice Srpske. Sahranjen je u Kikindi.

Mirko Grlica

Literatura:
Aleksandar Vlaškalin (1996): Dr Jovan Paču i njegov krug. Biblioteka Grada Beograda, Matica srpska Novi Sad i Želnid Beograd, Beograd