Milosavljevic Milan

Subotica
Trg žrtava fašizma 12

Milan Milosavlević (oko 1844 – Subotica, 21. 10. 1905), advokat, preduzetnik. U okvirima mađarskog društva tokom druge polovine 19. veka srpska nacionalna zajednica je profilisala vlastito građanstvo, koje je, između ostalog, puno pažnje posvećivalo obrazovanju. Nisu bili retki primerci da su ugledni građani ličnim sredstvima podizali škole. Među takvima je bio i Milan Milosavljević, koji je krajem 1894. godine sagradio osnovnu školu u Kelebiji, selu u sklopu teritorije slobodnog kraljevskog grada Subotice (Subotičke novine, 1. 1. 1895). U Kelebiji je postojala relativno brojna srpska zajednica, čijoj deci je odlazak do škole u Subotici predstavljao veliki izazov. Advokat Milosavljević, inače i poslanik srpskog crkveno – narodnog sabora, dugogodišnji predsednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u Subotici (1885 – 1899), virilista, bankar, strastveni lovac i još mnogo toga, smatrao je da je lični primer najbolji put za napredak zajednice. Prvi učitelj Rada Mitić i šezdesetak đaka bili su prvi „korisnici“ ove materijalizovane Milosavljevićeve zamisli.

Mirko Grlica