Čantavir
Srbija

Razvratno-vulgarna pesma čija metrika je zasnovana na dva puta po osam slogova u tekstu, a koja se peva uz ples prisutnih gostiju na svadbi, dajući pri tom verbalni doprinos budućem uspešnom braku, spominjući pri tom plodnost i radnje koje navode na stvaranje potomstva. Nakon „zvaničnog“ dela svadbe kojeg okončava ples mlade udate žene – prethodno neveste – po pravilu na red dolazi ova pesma sa kojom započinje pravo veselje. Brica kupljena na vašarima i proštenjima služila je kao pribor za jelo i po potrebi kao oružje za samoodbranu. U okolini Subotice se nekoliko naselja pročulo po svojim mladićima, koji prilikom lumpovanja nisu propuštili priliku da zabodu nož u stomak novo pridošlom strancu ili suparniku koji se pojavio na lumperajki – čak su skratili dužinu oštrice kako ne bi zadala smrtonosni ubod. Pojavu takozvane čantavirske brice u svadbama uslovilo je nekoliko faktora: svatovsko obilje, osecaj sitosti koji se razvio usled bavljenja uzgojem svinja, kao glavnog izvora prihoda ljudi u Čantaviru, odnosno posebna kratka brica, koja se zaista izradjivala u Čantaviru, ali je na, paradoksalan način najčešce nisu upotrebljavali u Čantaviru, već se prvenstveno koristila za cepanje horgoške paprike.
Pap Arpad