Címe: M.Vuković utca szám nélkül
24000 Szabadka , Szerbia
Információ:
Telefon: +381 (0)24 600 240
email: subisk@tippnet.rs
www.subotica.rs

A szabadkai Rókus-kápolnát 1738-ban emelték fogadalomból a helyi polgárok a nagy pestisjárványt követő időben a ferensesek vezetésével. A 18. századi, félköríves szentélyzáródású kis lélekharanggal rendelkező épületet 1773-ban a szerzetesek felújították, valószínűleg ekkor rendelték a Szent Rókus megdicsőülése oltárképet, mely nem sokkal utána a rendházba került, mert a szerzetesektől ugyanazon évben elvették a plébániavezetés jogát, s azt a világi papságra bízták. Eleinte deszkahajóval bővítették, s így tartottak benne istentiszteleteket, a Szent Teréz plébániatemplom 1797-es felépüléséig. A többszöri, lebontására tett kísérletet a fogadalmukhoz ragaszkodó polgárok hiúsították meg. A szerény 18. századi Rokus-kápolnát Macskovics Titusz helyi épitész tervei szerint neoreneszánsz stílusban épitik újjá 1884-ben, mára elbontott oltárából egy ismeretlen festő középszerű Szent Rókus oltárképe maradt meg, sajnos a Szauer Károly helyi díszítőfestő által készített falképek is megsemmisültek.
Korhecz Papp Zsuzsanna
Irodalom:
Beszédes Valéria (2003): Kapela svetog Roke Subotica / Szent Rókus kápolna Szabadka. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica / Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka. Subotica / Szabadka.