Adresa: Trg slobode 10.
24224 Žednik, Srbija
Informacije: +381 24 787 003
email: subisk@tippnet.rs

http://www.suboticka-biskupija.info/

Crkva Sv. Marka sagradjena je 1909. u neoromaničkom stilu u čast evangeliste Sv. Marka, po planovima peštanskog arhitekte Moravec Žigmonda, a osveštena je 1911. Na spoljašnjoj fasadi naizmenično se uočavaju malterisane površine oivičene sa ukrasnim ciglama. Čeonu formaciju odredjuje toranj koji se uzdiže na desnoj strani, čija je kapa oštećena 1925. prilikom nevremena, od tada nije rekonstruisana. Enterijer crkve je izradjen po ugledu na subotičku Franjevačku crkvu, na vrhu glavnog oltara izradjenog od kamena uzdiže se skulptura Sv. Marka od (karrara) mermera, cela kompozicija je izradjena 1910. u Budimpešti Hamerle i ortaci kamenorezačkoj radionici. Sporedni oltari Isusovo srce i Lourdska Gospa su verovatno izradjeni u istoj radionici, dok su bojene drvene skulpture delo tirolske firme Stufleser. Unutrašnje oslikavanje je završeno 1936. Slikar naive Martin Džavić je naslikao scene iz Biblije i iz svakidašnjeg života u narodnim nošnjama uokvirivši ih geometrijskim ukrasnim okvirima. Nekadašnje rešetke od kovanog gvoždja koje ogradjuju Svetilište i horski prostor svojim oblicima podsećaju na secesijske forme rešetki od kovanog željeza , takodje su izradjene na osnovu planova arhitekte.
Korhec Pap Žužana
Literatura:
Sekulić, Dr. Ante (2011): Selo na raskrižju putova. Stoljetnica žedničke župe. Katolički institut Ivan Antunović. Subotica.