Adresa: Stančić Mihalj u. 1
24340 Stara Moravica
Informacije: +38124741426
bacskossuthfalva@stcable.net

http://nzyang.gportal.hu/gindex.php?pg=26301666

Ova crkva sa jednim brodom izgradjena je 1822. u klasicističkom stilu na bregu obraslom viševekovnim stablima, koja se uzdižu iznad glavnog puta koji prolazi kroz selo. Svojim razmerama se izdvaja medju reformatskim crkvama južne Madjarske, prostranstvu broda doprinosi prozor koji je oivičen sa pet polukružnih lukova. Glavni čeoni deo ističe izrazito izdignut obod koji ga deli na dva dela po horizontali. Vitki toranj ojačan je sa podpornim zidom sa zaobljenjima na krajevima na koje su postavljeni ukrasi od po dve vaze presvučene na crveno obojenim limom. Enterijer prati puritansku tradiciju reformatskih crkava, sivo obojene klupe su takodje izradjene u klasicističkom stilu, sa pridodatim palmetama i rozetama. Oko crkve nalazimo stare nadgrobne ploče.
Korhec Pap Žužana.
Literatura:
Vaš Geza (2008): Zaštita nasleđa, Međuopštinski Institut za zaštitu spomenika kulture, Subotica.