Adresa: Trg Maršala Tita 6.
24342 Pačir, Srbija
Informacije: +381(0)24 744015
e-mail: csanydeta@stcable.net

http://adattar.vmmi.org/

Mađarski reformatski doseljenici iz kunske oblasti 1786. naseljavaju Pačir. Prvu njihovu crkvu sagradili su od čerpića (valjaka) 1791. čiji je toranj sagrađen 1810. od pečene cigle da bi 1833 – 35 pored iste, Jovan Pantić graditelj poreklom iz Pačira graditeljski uklopio i sagradio danas postojeću crkvu. Glavni čeoni deo naglašavaju polustubovi umetnuti između lučnih krakova. Crkveni toranj je prvobitno bio niži i masivniji a svoj konačni oblik je dobio tokom 1940-tih godina. Bočni profil broda čine dinamičnijim prozori sa ležećim i stojećim polukružnim lukovima koje razdvajaju polustubovi. Enterijer prikazuje suzdržanost formi kod reformatskih crkava, a na braon ofarbanim redovima klupa vidimo tradicionalne elemente formi rokoko stila . 1869. je postavljen crkveni sat na tornju, dok su orgulje nabavljene 1873. od peštanskog majstora Orsag Šandora. Zgrada parohije koja se nalazi uz crkvu sagradjena je 1822., i svojom visokom krovnom strukturom prikazuje oblike barokne arhitekture.
Korhec Pap Žužana
Literatura:
Takač Karolj (1942): Stopedesetpet godina (Százötvenöt év).Istorijat pačirske reformatske crkve od 1786-1941. Betlen Gabor , Izdavačko štamparsko deoničko društvo Budimpešta.