Adresa: Glavna ulica 24
24321 Mali Iđoš, Srbija
Informacije: +381 (0)24 730 035
email: subisk@tippnet.rs

http://www.suboticka-biskupija.info/

Prva crkva u Malom Iđošu sagradjena je 1769. godine od nabijanice, koju je 1788. g. zamenila novosagrađena crkva od cigala na osnovu tipskog projekta crkvene komore. Za potrebe crkve 1791. g. slikar iz Budima Falkoner Jožef (Budim, 17-Buda, 1809) izradjuje glavnu oltarnu sliku Sv. Ane u stilu baroka, koja predstavlja tada popularnu opšte prihvaćenu temu, učenje Marijino. Falkoner Jožef je bio poslednji predstavnik slikarske dinastije Falkoner iz Budima, koja je tokom više od 200 godina imala vodeću ulogu. Pomoćne oltare krase slike bogatog kolorita u izvedbi Tana Mora radjene u akademskom stilu, a predstavljaju Sv. Jovana Nepomučkog i Sv. Josipa, koje je ovaj predstavnik madjarskog istorijskog slikarstva izradio 1868. g.. Izrazitu slikarsku vrednost predstavlja molitvena slika Device Marije izradjene u stilu romantike, koja je postavljena u kapeli. Kipovi Sv. Jovana Nepomučkog i Sv. Florijana u dvorištu crkve, koji su izradjeni u 19. veku, su nedavno izliveni i obojeni. 1904. g. je ispred crkve Fondacija preminulig Ber Filipa postavila krst od kovanog metala.
Korhec Pap Žužana
Literatura:
Schematismuus Dioecesis Suboticanae (2009). Subotička biskupija, Subotica.