Adresa: Beogradski put 159.
24000 Subotica, Srbija
Informacije: +381 (0)24 566 122

http://rs.heritage-su.org.rs

Pravoslavna crkva u Aleksandrovu, je izgradjena 1818. g. u stilu kasnog baroka sa elementima klasicizma. Unutrašnjost crkve je bez ukrasa, nema ikona u prostoru za hor , tron glavnog sveštenika i Device Marije ukrašeni su novijim ikonama ( Stefan Stefanović, 1923). Najvrednije delo u ovoj crkvi je ikonostas iz 1766. godine koji je 1910. g. odstranjen kao nepotreban iz subotičke Srpske crkve a koji je ponovo otkriven 1953. g., nakon restauracije zidne slike. Tvorac ikonostasa nije jednoznačno utvrdjen, ali je sigurno da ga je naslikao jedan od najdarovitijih umetnika toga doba (možda Jovan Popović iz Novog Sada), koji je studirao u takozvanoj Kijevskoj školi, u kojoj su se uticaji zapadnjačke barokne umetnosti sažimali sa tradicionalnom ikonografijom. Nakon transporta ikonostas, na čijem su zabatu prikazani Sv. Petar i Pavle odsečeni i čuvaju se u Galeriji Matice srpske. Prvobitni ikonostas crkve u Aleksandrovu je dospeo na danas nepoznato mesto. Mermerni krst u dvoristu crkve postavljen je 1832. godine.
Korhec Pap Žužana
Literatura:
Vaš Geza (ured.) (2008): Očuvanje nasleđa , Zavod za zaštitu spomenika kulture, Örökségvédelem. Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Szabadka.