Korhec Pap Žužana.
Literataura:
Gajdos Tibor (1995): Likovna umetnost Subotice, Szabadka képzőművészete. Életjel, Szabadka.

Crkva Svetog Roke u Subotici je gradjena po planovima Hofhauser Antala iz Pešte u stilu neogotike, u godini milenijumskih svečanosti, o trošku grada. Tu je ceo neogotički enterijer izradila tirolska firma Malkneht, a kipove skulpture tirolska drvodeljska firma Stufleser. Na glavnom oltaru, ispod kipa Sv. Roke, sa dve strane nalazi se u reljefu Poslednje večere i žrtvom koju prinosi Melhisedek, dok dva anđela objedinjuju svetilište. Pomoćni oltari su posvećeni Sv. Nikoli, Raspecu, Sv. Josipu i Devici Mariji. Na uzdužnim osama zidova vide se secesijske freske Sirmai Antala u originalnom secesionsitičkom stanju. predaja kljuceva i deset zapovesti Na slavoluku su poslavljeni kipovi Srce Isusovo i Srce Marijino. Vitraž (Obožavanje pastira, Sveta Porodica, Apostoli, Sveti Roka, Raspeće, Mali Isus sa peharom, Mali Isus sa krstom) koje je izradio stakloslikar iz Budimpešte Ligeti Šandor. Kapela pored ulaza je osveštena u čast posvećenja blagoslovene Petković Marije. U parohiji gradjenoj u stilu neogotike nalazi se sedište Katoličkog instituta Ivan Antunović.