Adresa: Trg Jakab i Komor
24000 Subotica, Srbija
Informacije: +381(0)631153320
email: info@zsinagoga.com

http://www.zsinagoga.com/

Plan projekat subotičke sinagoge izradili su Komor Marcel i Jakab Deže budimpeštanski graditeljski tandem, za konkurs segedinske sinagoge, na kome su osvojili drugo mesto. Subotička jevrejska opština prihvatila je njihove planove izmedju 1900-1903 i sagradila sinagogu opredelivši se za stil tzv. madjarske tipske gradnje sinagoga, upotrebivši pri tom savremene materijale i arhitektonska postiknuća. Konstrukciojom četvrtaste osnove temelja skriva u sebi izbalansiranost mase veličanstvenog unutrašnjeg prostora , gde zakivcima učvršćena noseća konstrucija izdiže u visinu kupolu oblikovanu mrežastom armaturom. Bogati motivi mađarske etno umetnosti uzdižu dekorativno obojene zidove i elemente gips ornamentike. Prilikom izrade prozora od bojenog stakla, rajdenih u radionici svetskog glasa majstora Rot Mikse, korišteni su najsavremeniji materijali toga doba. Cigla i terakota imaju značajnu ulogu u ostvarivanju razuđenosti zabata kao i žolnai crepovi sa glazurom koji pokrivaju kupole i njihove bakarne kape. Obnavljanje ovog istaknutog spomenika kulture je u toku, a u budućnosti će služiti u kulturne svrhe.
Korhec Pap Žužana
Literatura:
Vaš Geza (ured.) (2008): Očuvanje nasleđa, Zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica, Örökségvédelem. Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Szabadka.