Salaš Katai
24321 Mali Iđoš
Srbija

Pekarski muzej se nalazi na putu izmedju Malog Iđoša i Feketića. Katai Geza je sa velikim žarom započeo bavljenje seoskim turizmom da bi u roditeljskoj kući otvorio spomen kuću poznatu kao Katai- salaš, a koju je sagradio još njegov deda početkom 1900-tih, da bi njegov otac sa njom nastavio da privređuje. To znači da je u ovoj zgradi radila pekara najmanje sto godina i da je zaslužila da se pretvori u muzej. Želeo je da prikaže i kako se mlelo žito i kakvi su se proizvodi od njega dobijali.. Na osnovu slika na zidovima možemo se upoznati sa fazama proizvonje žitarica, počev od oranja, setve, do žetve i prerade. Muzej nije uvek otvoren, primaju se organizovane i najavljene grupe i, naravno, gosti salaša.
Pap Arpad
Izvor:

http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2004/apr/10/main.php?l=kozelkep.htm