Címe: Lenin u.
24342 Pacsér., Szerbia
Információ:+381 (0)24 721-024 (bajsai Szent Anna plébánia)
email: subisk@tippnet.rs

http://www.suboticka-biskupija.info/

Klasszicista stílusban emelték 1824-ben a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templomot, mely egykor a bajmoki plébánia fennhatósága alá tartozott, ma már a bajsai plébános végez szolgálatot Pacséron is. A főhomlokzatot két üres szoborfülke és a kapu fölötti központi ablak, valamint erőteljes párkányzat tagolja. Az oldalfalon félköríves záródású ablakok sorakoznak. A félköríves végződésű szentélyfalon a Krisztus keresztefeszítését ábrázoló főoltárkép látható, melyet Jenny Alajos (?-1834) festett 1827-ben Pesten. A Mária mellékoltárt 1873-ban emelték, a korabeli oltárkép helyén 1901-ben Lourdesi barlangot alaktottak ki. 1943-ban Őri József díszlet- és Gebauer Ernő templomfestő késítette el az Árpádházi szenteket és más jeleneteket ábrázoló falképeket. A szószék mellett elhelyezett Máriazelli kegyszobor másolatot Szucsits Lajos pacséri kegyúr hozta a hyres kegyhelyről, az üvegtárlóban ezüst offerek tanúsítják a hívek egykori bizodalmát. A szobrok 20. századi sorozatmunkák.
Korhecz Papp Zsuzsanna
Irodalom:
Damján Zsolt (2010): A kereszt árnyékában. A pacséri római katolikus egyházközség története. Čikoš group. Szabadka.