Topolya
Szent Száva u. 19.

A Szent Száva utca 19-es szám alatt található épület a mestergerendába vésett évszám alapján 1843-ban épülhetett. Másfél évszázados fennállása alatt kisebb átépítéseken esett át, de kinézetében és funkciójában alapvetően nem változott. Háromosztatú, jellegzetesen alföldi típusú lakóház. Berendezése a 19-20. század fordulójának időszakában készült. A tájházban elhelyezett néprajzi tárgyak egy része állandó, más része időleges adományokból származik.
Mostani állapotában, a domináló fehér-kék színekkel kifestve kicsit elüt a többi régi topolyai háztól. A tájházat 1986-ban adták át rendeltetésének, azóta is a város kiemelt műemléke. A tájház funkciójának újragondolása során a hagyományápolással és a hagyományos kultúra ápolásával foglalkozók számára színpadot építettek, ahol koncerteket és foglalkozásokat szerveznek, idevonzzva a folklorizmus különböző formáival – néptánccal, népzenével – foglalkozókat és a hagyományokkal megismerkedni kívánókat.
Papp Árpád