201

Adresa: Muzej Bačka Topola
Maršala Tita 60
24300 Bačka Topola, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 716 093
e-mail: topmuz@gmail.com
www.gradskimuzej.subotica.rs/

Slikar Stipan Kopolović (Bajmok, 1877 – Bačka Topola, 1924) je po svojim ostvarenjima u čelnoj grupi onih koji se oslobađaju akademizma i minhenskog realizma i jedan je od prvih predstavnika impresionizma kod nas. Njegov talenat je otkriven kada je radio kao berberski kalfa u Bajmoku. Dospeva u Državnu mađarsku školu za primenjenu umenost u Budimpešti (1900–1902), zatim studira grafiku na Akademiji u Minhenu (1902–1903). Bio je stipendista Kaločke biskupije, grada Subotice i građana Bajmoka. Boravio je u Parizu, Firenci i Rimu (1908, 1909). Naslikao je četiri slike na stropu dograđenog dela rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla u Bajmoku (1907–1908). Učesnik je Prvog svetskog rata i Komune (1919). Da bi izbegao „beli teror“, prelazi u Suboticu i dobija mesto šefa ispostave socijalnog osiguranja u Bačkoj Topoli. Intenzivno slika i okuplja likovne stvaraoce u parku Ziči. Sa Karoljem Baranjijem, Arpadom G. Balažom i Peterom Bičkeijem pokreće akciju za osnivanje umetničke kolonije u Bačkoj Topoli (1922). U Subotici učestvuje u osnivanju Udruženja vojvođanskih likovnih umetnika (1923). Umire kao nastavnik Građanske škole u Bačkoj Topoli. Sahranjen je na Istočnom groblju u Bačkoj Topoli, ali mu grob nije sačuvan. Njegova dela se nalaze u subotičkom Gradskom muzeju i u Zavičajnoj Galeriji Vinko Perčić, a izložena su u stalnoj postavci Muzeja Bačke Topole.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Duranci, Bela (1996): Donacija dr Vinka Perčića, umjetnine zavičajne zbirke – Донација др Винка Перчића, уметничка дела завичајне збирке – Dr. Vinko Perčić adományának honi műgyűjteménye. Gradski muzej Subotica – Városi Múzeum, Szabadka, 53.
Duranci, Bela (2011): Stipan Kopilović 1877.–1924. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica
Gajdos Tibor (1995): Szabadka képzőművészete. Életjel, Szabadka.
Ninkov K. Olga (2013): Lica vremena – portreti iz umetničke zbirke Gradskog muzeja u Subotici, I / Az idő arcai – a szabadkai Városi Múzeum Művészeti osztályának arcképei, I. Gradski muzej Subotica – Városi Múzeum, Szabadka.