124

Adresa: Trg cara Jovana Nenada 11.
24000 Subotica, Srbija

„Najstarija kuća“ se nalazi u zaštićenom jezgru Subotice, u neposrednoj blizini Franjevačke crkve i samostana. To je prizemni objekat sa podrumom. Stariji deo građevine je nastao sredinom 18. veka, a početkom 19. veka je proširen. Objekat je ostao sačuvan u svom osnovnom gabaritu i predstavlja jedan od veoma retkih primera građanske arhitekture na teritoriji Vojvodine iz vremena baroka. Podrum i nekadašnji trem su zasvođeni, a na svodu iznad prizmelja je delimično sačuvana reljefna dekoracija. Dvovodni krov je je nekada bio pokriven šindrom. Osnovni građevinski materijal objekta je crvanea opeka i kamen nepravilnog oblika. Od vremena njenog nastanka građevina je doživela niz neprimerenih preziđavanja i pregrađivanja. Na uličnom delu objekta, u koji su smešteni zanatski lokali, 1980. godine obavljeni su radovi na uređenju fasade, a 1983. veći deo podruma je uređen za diskoteku „MVM“.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Алавантић, Јагода (2006): Најстарија кућа „Кућа капетана Сучића“, Заштитар, 1., Међуопштински завод за заштиту споменика културе, Суботица, 249–250.
Alavantić, Jagoda (2006–2008): A legrégebbi ház „Szucsics kapitány háza”. Örökségvédelem, 1., Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka, 249–250.