152

Zavičajna galerija dr Vinko Perčić
Adresa: Maksima Gorkog 22 i Trg sinagoge 3.
24000 Subotica, Srbija
Informacije:
e-mail:percic@eunet.rs, www.galerijapercic.com
e-mail: muzejsubotica@open.telekom.rs, www.gradskimuzej.subotica.rs/
Gradski muzej Subotica
Adresa: Trg Sinagoge 3.
24000 Subotica, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 555 128
e-mail: muzejsubotica@open.telekom.rs
www.gradskimuzej.subotica.rs/

Jelena Čović (Subotica, 1879 – Subotica, 1951) je prva akademska slikarka Subotice i prva bunjevačka slikarka. Umetničko školovanje započinje u privatnoj školi slikara Gustava Brandla Kesegija (Kőszegi Brandl Gusztáv) u Šopronu (1900). Nakon prve samostalne izložbe u Subotici, gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Lazom Mamužićem, dodeljuje joj stipendiju (1901). Školovanje nastavlja u Kraljevskoj ženskoj slikarskoj školi u Budimpešti (1902), pa u Minhenu (1903–1905), u Ažbeovoj školi čija svedočanstva signirala minhenska Akademija. Od leta 1904., pod uticajem boravka u umetničkoj koloniji u Nađbanji (1904–1906), okreće se plener slikarstvu i pejzažu. Tokom leta na Paliću drži časove slikanja u prirodi. U fazi obnove crkve franjevačkog samostana u Subotici, poklanja crkvi oltarnu palu Srce Isusovo (1911). U Kesegu radi kao predavač u Višoj devojačkoj školi (1907–1914). Oba svetska rata doživljava u rodnom gradu. Predaje likovno u Muškoj građanskoj školi, Ženskoj zanatskoj školi i Zanatskoj trgovačkoj školi u Subotici. Učestvuje na Izložbi Bunjevačkih slikara (1927), na Izložbi bačkih umetnika (1932) te na Izložbi likovnih umetnika koji žive i rade u Subotici u Gradskom muzeju Subotica (1951). Njeni portreti u stilu minhenskog realizma ulaze u zbirku Bačke galerije dr Jovana Milekića, i kao takvi u fond subotičkog Gradskog muzeja.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Csáth Géza (1975): Írások az élet jó és rossz dolgairól. Életjel, Szabadka, 19–20.
Duranci, Bela (1996): Donacija dr Vinka Perčića, umjetnine zavičajne zbirke – Донација др Винка Перчића, уметничка дела завичајне збирке – Dr. Vinko Perčić adományának honi műgyűjteménye. Gradski muzej Subotica – Városi Múzeum, Szabadka, 53.
Gajdos Tibor (1995): Szabadka képzőművészete. Életjel, Szabadka.
Ninkov K. Olga (1999): Jelena Čović (1879–1951). Katalog izložbe – Kiállítási katalógus, Gradski muzej Subotica – Szabadkai Városi Múzeum.