153

Dr. Vinko Perčić Honi Képtár és Városi Múzeum Szabadka.
Cím: Makszim Gorkij 22. és Zsinagóga tér 3.
24000 Szabadka, Szerbia
Információ:
Telefon: +381 (0)24-555-128
e-mail:percic@eunet.rs, http://www.galerijapercic.com
e-mail: muzejsubotica@open.telekom.rs, http://www.gradskimuzej.subotica.rs/

Oláh Sándor (Magyarcséke, 1886 – Szabadka, 1966) a szabadkai képzőművészeti élet formálódásának egyik legjelentősebb alakja, jelentős portréfestő és illusztrátor, a kései szecesszió és a szimbolizmus képviselője, számos fiatal művész tanítója. Ifj. Brenner Józseffel együtt járt a szabadkai gimnáziumba, aki később íróként, Csáth Géza néven vált híressé. Képzőművészeti tanulmányait Budapesten kezdi (1905–1908). 1906-tól a város ösztöndíjasa. A müncheni Művészeti Akadémián festészetet tanult Angelo Jank osztályában (1908), de ezzel egy időben eljárt Hollósy Simon iskolájába is. Részt vett a művésztelepeken, Nagybányán (1909) és Kecskeméten (1911, 1912–1914). Tanított a szabadkai felsőkereskedelmi és iparművészeti leányiskolában (1910). 1907-től szerepelt csoportos kiállításokon. Tagja volt az Alföld Képzőművészei Egyesülete vezetőségének (1913), a Nagybecskereki Művésztelepnek (1931) és a Vajdasági Képzőművészek Társaságának (1923–1935). Szinyei-díjat kapott (1934). 1924-től 1941-ig a Városi bérpalota emeletén található városi műteremben élt és dolgozott. A városi műterem használatáért cserébe elkészítette a bunyevác megújhodás jeles személyiségeinek portréit. Műveinek legnagyobb része a szabadkai Városi Múzeumban található, míg a Perčić-gyűjteményhez tartozó 1906-os Bárka című képe Zentán készült két évvel a müncheni tanulmányait megelőzően.
(Ninkov K. Olga)
Irodalom:
Baranyi Anna (1986): Oláh Sándor (1886–1966). Forum Könyvkiadó, Újvidék.
Duranci, Bela (1996): Donacija dr Vinka Perčića, umjetnine zavičajne zbirke – Донација др Винка Перчића, уметничка дела завичајне збирке – Dr. Vinko Perčić adományának honi műgyűjteménye. Gradski muzej Subotica – Városi Múzeum, Szabadka, 59.
Ninkov K. Olga – Vuković Dulić Ljubica (ed.) (2012): Kurs figuralnog crtanja u Subotici – A szabadkai figurális rajztanfolyam. Városi Múzeum, Szabadka.