181

HKPD Matija Gubec, Tavankut
Adresa: Marka Oreškovića 3.
24214 Donji Tavankut, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 4767 048
e-mail: matijagubectav@gmail.com
www.matijagubec.org.rs

Kada se govori o naivnoj umetnosti subotičke regije nezaobilazan segment predstavlja slikarstvo koje se veže za žene iz sela Tavankut, Đurđin, Mala Bosna i Bikovo, odnosno sela u kojima živi bunjevačko stanovništvo. Reč je o samoukim slikarkama i njihovom stvaralaštvu specifičnog stila i određene tematike, a koje se u javnosti pojavljuju 1961. godine, odnosno u ono vreme kada naširem jugoslovenskom prostoru dolazi do ekspanzije naivnog stvaralaštva. Prve koje počinju slikati u ovom maniru jesu Cilika Dulić Kasiba i Marga Stipićiz Tavankuta, a njihove mogućnosti prepoznaju i podržavaju njihov rad organizatori Likovne kolonije koja u Tavankutu deluje od 1961. Sa slikarima ove kolonije prvi put izlažu i slikarke naivke u Tavankutu 1962. Narednih godina broj slikarki koje stvaraju u ovom maniru se širi, a okuplja ih tadašnje kulturno-umetničko društvo „Matija Gubec“ u Tavankutu. Tako je druga polovina šezdesetih godina najznačajnije i najintenzivnije razdoblje u razvoju bunjevačkog naivnog slikarstva koje će trajati budućih desetak godina, do 1972 (Zelić 200). Vreme je to kada nastaju dela Cilike Dulić, Marge Stipić, Ane i Teze Milodanović, Matije Dulić, Nine Poljaković, a koja će biti pozitivno vrednovana od strane kritičara te koja će kao takva nakon izložbi biti otkupljivana za javne i privatne zbirke. Danas se radovi ovih slikarki nalaze u Gradskom muzeju Subotice, Zavičajnoj galeriji dr Vinko Perčić u Subotici, u župnoj crkvi u Đurđinu te zbirci HKPD „Matija Gubec“ u Tavankutu.
Ljubica Vuković Dulić
Literatura:
1. Zelić Naco (2000): Protiv zaborava – Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Matija Gubec“ Tavankut 1946. – 1996. Hrvatska matica iseljenika i Udruga vojvođanskih i podunavskih Hrvata, Zagreb.