179

Cím: Marko Orešković utca 3.
24214 Alsótavankút, Szerbia
Információ:
Telefon: +381 (0)24-4767-048
e-mail: matijagubectav@gmail.com
www.matijagubec.org.rs

A szalmakép-készítő asszonyok szervezett összejövetelére 1961. óta kerül sor Tavakúton, amikor a nagyfényi szalmakép-készítő, Ana Milodanović csatlakozott az akkoriban alapított Művésztelep munkájában aktívan részt vevő többi festőhöz. A szalmakép-készítés ettől kezdve fejlődik képzőművészeti technikaként, amely fejlődés logikus következményeként 1986-ban megalapították A szalmatechnika első naiv művésztelepét Tavankúton, a Matija Gubec Horvát Közművelődési Egyesület keretében. Az első években a szalmakép-készítők művésztelepeire ellátogattak a naiv festők és szobrászok is az egykori Jugoszlávia más vidékeiről, azonban a kilencvenes évektől kezdve a művésztelep kizárólag a szalmakép-készítők alkotói munkásságára összpontosít (Zelić 2000). A technika szerelmeseinek összejövetelét, akik leginkább Tavankútról és a környező településekről érkeznek, A szalmatechnika első naiv művésztelepét júliusban tartják, és rendszerint tíz napig tart. A művésztelep programjának homlokterében a szalmakötés eredeti formáinak megőrzése áll, de emellett kitérnek a szalmatechnikával kapcsolatos új megoldásokra is. A program fontos része még a szalmakép-készítők találkozása a művészettörténészekkel, néprajzosokkal, pedagógusokkal, muzeológusokkal. A művésztelep résztvevői közt találjuk azokat, kiknek neve fémjelzi a szalmatechnikával történő kortárs alkotómunkát: Mara Ivković Ivandekić, Ana Crnković, Marija Dulić, Marija Vojnić, Jozefina Skenderović és mások. A művésztelep gyűjteményébe tartozó képek jórészt itt készült alkotások, illetve a szerzők ajándékai, és ezeket a műveket a tavankúti Matija Gubec HKE helyiségeiben őrzik.
Ljubica Vuković Dulić
Irodalom:
1. Zelić Naco (2000): Protiv zaborava – Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Matija Gubec“ Tavankut 1946. – 1996. Hrvatska matica iseljenika i Udruga vojvođanskih i podunavskih Hrvata, Zagreb.