Adresa: Mesna zajednica Stara Moravica
Pačirski put 2.
24340 Stara Moravica, Srbija

Informacije:
Telefon: +381 (0)24 741 127
e-mail: smoravica@yahoo.com

Slikar Šandor Torok (Stara Moravica, 1936- Debrecen, 2006), umetnik je koji je svojim stvaralaštvom dao važan doprinos savremenom likovnom izrazu u Vojvodini. Učestvovao je u osnivanju nekoliko vojvođanskih likovnih kolonija: Čurgo, 9+1 Stara Moravica, Bucka Ganjo, a bio je član mnogih drugih: Bačka Topola, Ečka, Bečej, Senta i dr. Stvarao je u različitim tehnikama kao što su pastel, ulje, akril, kolaž, tuš i akvarel, a od samih početaka je izrazio sklonost apstraktnoj formi, ekspresivnoj boji, izražavanju prostora i dinamike kretanja u njemu. Izražavao se i kroz angažovano i konceptualno slikarstvo. Dela Šandora Toroka nalaze se u nekoliko vojvođanskih zbirci: u Gradskom muzeju i Modernoj galeriji Likovni susret u Subotici, Fondaciji Tot Jožefa i zbirci Gradskog muzeja u Senti, Gradskom muzeju u Bečeju, Savremenoj galeriji Umetničke kolonije Ečka u Zrenjaninu i Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu. Svojem rodnom mestu, Staroj Moravici poklonio je deset slika u formi Poklon zbirke, koja je stalno izložena u zgradi lokalne samouprave. To su radovi sa temom pejzaža čija je realnost prostora i prirode samo naznačena pojedinim oblicima, detaljima, bojom ili nazivom slike. Sa nekim od ovih radova Torok Šandor je primljen u Udruženje likovnih umetnika Srbije (Ninkov 2009).
Ljubica Vuković Dulić
Literatura:
1. Ninkov K. Olga (2009): Dela Šandora Toroka u javnim zbirkama Vojvodine (Bečej, Ečka, Novi Sad, Senta, Stara Moravica, Subotica). In: Ištvan Hulo (ur.) Dela Šandora Toroka u javnim zbirkama Vojvodine (Bečej, Ečka, Novi Sad, Senta, Stara Moravica, Subotica. 11-18.