Jožef Terlei (Törley József, Subotica 10. 1. 1858. – Ostende, 28. 7. 1907), industrijalac. Rođen je u porodici uglednih subotičkih zemljoposenika. Nakon završene Trgovačke akademije, u jesen 1878. godine je otputovao u Francusku, u Rems, gde je proučavao proizvodnju penušavag vina (IAS, F:2. 8198/polg. 1878). Od 1882. godine počela je da radi njegova fabrika penušavog vina u Budafoku, u jednom dvorcu iz 16. veka. Od 1899. godine otvorio je još jednu fabriku šampanjca (Bácskai Ellenőr, 10. 8. 1899), a za postignute rezultate u tom poslu dobio je 1896. godine od cara Franje Josipa I plemićku titulu sa predikatom „čantavirski“ (Subotičke novine, 19. 4. 1896). Iako je živeo daleko od Subotice nije prekidao veze sa rodnim krajem. Najupornije na planu politike. Naime, u dva navrata je (1888. i 1905.) bio kandidat sa liberalnim programom za poslanika Subotice. U oba slučaja nije uspeo da uđe u državni parlament (Közvélemény, 26. 2. 1888; Neven, 15. 2. 1905).

Mirko Grlica