Frana Supila bb
24000 Subotica
Srbija

Za održanje prvih zvaničnih konjskih trka bilo je potrebno ispunjenje nekoliko uslova: bila je potrebna sve veća potreba za konjima za jahanje, ljubav prema konjima, prisustvo subotičke husarske pukovnije kao i stalno nadmetanje zemljoposednika sa predstavnicima vojne ergele.
Opštepoznato je bilo da grad poseduje pravo na održavanje vašara konja, što je krajem 19. veka doprinelo izgradnji hipodroma. Inženjer Kenjves-Tot je na mapi gradskih ulica Subotice 1884. označio veliki prostor između stočnog vašarišta kod bajske kapije i halaške kapije, dok je na Senćanskom putu umesto pijace za prodaju sena, blizu današnje zgrade Suda, 1859. na ovaj trg premeštena i pijaca za prodaju slame. Majlander Samuel, rukovodilac gradskih dobara, u februaru 1898 izveštava Gradski savet da izgradnjom kasarne na trgu više nema prostora za pijacu za prodaju slame i da je radi lakšeg ubiranja pijačarine celishodnije pijacu izmestiti kod somborske kapije. Gradska skupština je odobrila ovaj predlog i nalažožila da se pijaca za prodaju slame izmesti na kraj somborskog puta (na mesto između kalvarije i golupčije pijace ). Na taj način su stočni vašar, zatim prostor za prodaju stočne hrane i hipodrom bivali sve bliže jedno drugom, kako vremenski tako i prostorno.
Pap Arpad
Izvor:

http://adattar.vmmi.org/cikkek/4985/szabadkarol_05_magyar_laszlo.pdf