24331 Bajsa
Sár u 22.
Szerbia

A Topolyától 5 kilométerre fekvő település sok tekintetben különleges helyet foglal el a vajdasági tájházak között: a három nemzetiségű faluban a tájház mind a magyar, mind a szerb és mind pedig a szlovák etnikumok tárgyanyagát bemutatja. A tájházban külön szerb és külön magyar szobák mutatják be a két etnikum tárgyi világának egy-egy darabját. A szlovák tárgyi örökséget az utca túlsó oldalán, pár házzal távolabb egy idős, szlovák asszony által lakott ház mutatja be. A tájházban külön helyiségben tekinthető meg a szövés hagyományának eszközkészlete, egy másik részben a katonaélet emlékeit gyűjtötték egybe. A tájház egy harmadik helységében pedig a gyermekélet játékait, a mézeskalács-készítés emlékeit láthatják a látogatók, de ezek mellett a hagyományos mindennapi élet színterei is a maguk szokásos rendjében lettek megőrizve: ez a tisztaszoba, illetve a konyha.
2003 augusztusában a bajsai falunap alkalmából a faluházban nyílt „Nagyanyáink szőttesei” című kézműves kiállítás a helyi közösség, a Testvériség kultúregyesület, a Teleház, valamint a nőszervezet megrendezésében. Ez tekinthető a bajsai tájház előzményének. „ETNO” Hagyományápoló Kézművesek Köre azzal a céllal alakult, hogy felkutassák, begyűjtsék és megőrizzék a település tárgyi kincseit.
Papp Árpád
Forrás: Legeza Márta: Tájházak a Vajdaságban Szakdolgozat 2009 ELT-BTK Néprajz Tanszék