143

Adresa: Trg žrtava fašizma
24000 Subotica, Srbija

Središnji prostor Trga žrtava fašizma zauzima urbanistički rešen plato, koji objedinjuje nekoliko funkcija – šetalište, odmorište i mesto spomena. Središtem platoa dominira Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora (1950–1952), čiji je autor Toma Rosandić i njegova Majstorska radionica iz Beograda. Spomenik se sastoji iz tri dela postamenta – nosioca bronzanih skulpturanih delova, pristupnog dela i grobnice. Prvi je spomenik savremene koncepcije u posleratnoj Vojvodini te koji na univerzalan način tematizira ljudsku patnju u vremenu kada je u umetnosti dominirao socijalistički realizam. Iako monumentalan, uklapa se u prostrani ambijent trga. Nasuprot njemu, ispred ulaza u subotičku katedralnu crkvu sv Terezije Avilske stoji Spomen na Ferenca Sepa (Szápa) (2007), subotičkog vajara Tibora Sarapke (Szarapka). Manjih dimenzija, ali sa simboličnim i izražajnim prikazom ljudskih šaka u molitvenom položaju, koje zrače životnom energijom, spomenik je i sećanje na nekadašnjeg svećeka ove crkve i mađarskog kulturnog delatnika.
Ljubica Vuković Dulić
Literatura:
1. Дуранци Бела, Габрић Почуча Вера (2001): Јавни споменици општине Суботица – Szabadkai község emlékművei. Mеђуопштински завод за заштиту споменика културе, Суботица.