Vermes Lajos biciklista

Adresa: Park Ferenca Rajhla 9
24000 Subotica, Srbija

Lajoš Vermeš (Vermes Lajos, Subotica, 28. 6. 1860 – Subotica, 22. 5. 1945), svestrani sportista i organizator sportskog života, preduzetnik. Rođen je u najuglednijoj među mađarskim plemićkim familijama u Subotici. Tokom školovanja formirana je njegova strast za bavljenjem sportom. Imao je 18 godina kada je na porodičnom imanju između Subotice i Palića organizovao je takmičenje u bacanju diska, a naredne godine provezao je subotičkim ulicama prvi bicikl. Među osnivačima je „Subotičkog gimnastičkog društva“ (1880), a docnije i udruženja „Ahiles“ (Achiles). Od 1880. godine na obali Palićkog jezera, na placu porodice Vermeš, počela su takmičenja inspirisana olipimjskim igrama u antičkoj Grčkoj. Tokom 1892. godine završena je izgradnja dveju vila, podignute su drvene tribine uz 225 metara dugu asfaltnu stazu za biciklizam i trčanje. Od 1889. godine počeo je da radi kao profesor fiskulture u subotičkoj gimnaziji. Sredinom poslednje decenije 20. veka odlazi u Kluž, gde je postao profesor fiskulture na uninerzitetu „Franjo Josip“ i u unitarijanskoj gimnaziji. Godine nakon Prvog svetskog rata proveo je u porodičnom okruženju, javljajući se u javnosti tek ponekim intervjuom u novinama, u kojima se sećao burnih dana karijere.

Mirko Grlica

Literatura:
Mirko Grlica (2011/b): Na dva točka… In: Grad biciklista: istorijski, etnološki, umetnički aspekti bicikla u Subotici. Gradski muzej, Subotica, 6-31.